ธนกร คุ้มรำไพ, Certified Financial Technician

ขออนุญาตอัปเดตครับ
วันนี้ผมมีคุณสมบัติได้รับ Certified Financial Technician
จาก International Federation of Technical Analysts (IFTA)
ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน
การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเทคนิคระดับนานาชาติ
.
ซึ่งในโลกนี้มีหลัก ๆ อยู่ 2 องค์กร คือ IFTA อันนี้ และ CMT Association ครับ
.
จากนี้ไปผมจะมีคุณวุฒินี้ต่อท้ายชื่อ
คือ ” ธนกร คุ้มรำไพ, CFTe
.
ในประเทศไทย
หากจะขอ License นักวิเคราะห์ทางเทคนิคไปทำงานตาม
บริษัท หลักทรัพย์ต่าง ๆ จะต้องสอบ CFTe ใน ​Level ที่ 1 ให้ได้
หรือ ผ่าน CMT Level I ซึ่งผมเกินจุดนั้นไปแล้วครับ
.
ก็ขอให้แฟนเพจ และ ลูกศิษย์ของผม มั่นใจได้ว่า
สิ่งที่ผมศึกษาและนำมาสอนเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร
มีมาตรฐานทางวิชาชีพในระดับนานาชาติครับ
.
ขอบคุณครับ

Comments

comments