1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย กดเลือกคอร์สที่ต้องการสั่งซื้อ

iphone1

2. กดปุ่ม ชำระเงินเพื่อเริ่มเรียน

iphone2

3. กดปุ่ม ดำเนินการต่อเพื่อสั่งซื้อ

iphone3

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วเลือกช่องทางการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ

iphone4

5. สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะปรากฎหน้ารายการสั่งซื้อ จากนั้นกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน เพื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

iphone5

6. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบถ้วน

iphone6

สำหรับการชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แจ้งผ่านเว็บที่ แจ้งชำระเงิน จากนั้นรอการเปิดระบบจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

iphone7

เมื่อเปิดระบบเรียบร้อยจะมีอีเมลแจ้งไปที่ลูกค้า และเข้าสู่ระบบ ไปที่คอร์สที่สั่งซื้อ กดที่ปุ่ม เริ่มเรียนทีนี่

iphone8