โพสต์นี้ถ้าเป็นชายจะเข้าใจดีกว่าหน่อย
ไม่ต้องเป็นชายแท้ก็ได้นะฮ้า….5555
ถ้าเป็นผู้หญิงก็นึกถึงตอนโกนขนหน้าแข้งก็แล้วกัน

.

ผู้ชายเราต้องโกนหนวดเป็นประจำ
เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็วันเว้นวันละ (เพิ่มเติม…)