ขออนุญาตอัปเดตครับ
วันนี้ผมมีคุณสมบัติได้รับ Certified Financial Technician
จาก International Federation of Technical Analysts (IFTA)
ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน
การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเทคนิคระดับนานาชาติ
.
ซึ่งในโลกนี้มีหลัก ๆ อยู่ 2 องค์กร คือ IFTA อันนี้ และ CMT Association ครับ
.
จากนี้ไปผมจะมีคุณวุฒินี้ต่อท้ายชื่อ
คือ ” ธนกร คุ้มรำไพ, CFTe(เพิ่มเติม…)