เอาตัวรอดแบบได้กำไรด้วย Returned Trendline


ความรู้เรื่อง Returned Trendline
ทำให้เอาตัวรอดแบบได้กำไร
ในไม้นี้อย่างฉิวเฉียด
อยากรู้เรื่องนี้ผมสอนไว้ครับ
ตามนี้ https://www.youtube.com/watch?v=c_D57yxISio

 

Comments

comments