59,500฿
34,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 8 คอร์ส เพียง 29,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 47,000 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 8 คอร์สออนไลน์ 
56,000฿
34,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 7 คอร์ส เพียง 24,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 42,500 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 7 คอร์สออนไลน์ 
13,000฿
7,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 2 คอร์ส เพียง 5,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 7,998 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 2 คอร์สออนไลน์ 
21,500฿
12,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 2 คอร์ส เพียง 9,499 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 15,000 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 2 คอร์สออนไลน์