59,500฿
34,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 8 คอร์ส เพียง 34,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 59,500 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 8 คอร์สออนไลน์ 
56,000฿
34,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 7 คอร์ส เพียง 34,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 56,000 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 7 คอร์สออนไลน์ 
13,000฿
7,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 2 คอร์ส เพียง 7,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 13,000 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 2 คอร์สออนไลน์ 
21,500฿
12,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 2 คอร์ส เพียง 12,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 21,500 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 2 คอร์สออนไลน์