47,000฿
29,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 8 คอร์ส เพียง 29,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 47,000 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 8 คอร์สออนไลน์ 
42,500฿
24,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 7 คอร์ส เพียง 24,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 42,500 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 7 คอร์สออนไลน์ 
7,998฿
5,999฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 2 คอร์ส เพียง 5,999 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 7,998 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 2 คอร์สออนไลน์ 
15,000฿
9,499฿
จ่าย 1 แพค ได้ถึง 2 คอร์ส เพียง 9,499 บาท เท่านั้น!!!! จากราคาเต็ม 15,000 บาท ซื้อครั้งเดียว ดูได้ถึง 2 คอร์สออนไลน์